Lietošanas noteikumi

Sveicināti ice-casino-bonus.lv! Lūdzu ņemiet vērā, ka, izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat šīm Lietošanas noteikumiem. Izlasiet tos rūpīgi, pirms turpināt lietot mūsu mājaslapu. Ja jums rodas jautājumi vai neizpratne par noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].

1. Lietošanas noteikumu pieņemšana

Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs apliecina, ka piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat kādam no noteikumiem, lūdzu nedemontējiet mūsu mājaslapu.

  • Saistība nepiekrīt noteikumiem kazino zīmolu nosaukumu un mājaslapas nosaukumu lietošanā.
  • Jūs nedrīkstat nepārkāpt attiecīgos likumus un regulējumu, lietojot mūsu mājaslapu.
  • Izveidojot kontu vai sniedzot datus mūsu mājaslapā, jūs piekrītat sniegt patiesu un precīzu informāciju.
  • Mūsu mājaslapu drīkst izmantot tikai personām vecumā no 18 gadiem un vecākiem.

Šie noteikumi ir saistoši visiem mūsu mājaslapas lietotājiem, gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem.

2. Intelektuālais īpašums

Visas mājaslapas saturiskās tiesības, tostarp teksts, attēli, grafika, logotipi un īpašnieka intelektuālais īpašums, pieder ice-casino-bonus.lv vai ir licenzēti trešajām personām saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

  • Jūs drīkstat izmantot mūsu mājaslapas saturu tikai personīgiem mērķiem un nekomerciāliem nolūkiem.
  • Jums ir aizliegts kopēt, izplatīt vai modificēt mūsu mājaslapas saturu bez mūsu izrietošas rakstiskas piekrišanas.

3. Atbildība

Mes darām visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu mājaslapas saturu precizitāti un uzticamību. Tomēr, mēs neatbildam par jebkādiem zaudējumiem vai nepatikšanām, kas var rasties no mūsu mājaslapas izmantošanas.

Jūs lietojat mūsu mājaslapu uz savu pašu risku.